Menu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 4 oktyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə Qartal tikinti firmasini  Firmasinnın Direktoru Məmmədov Şahin İdris oğlu Sumqayıt şəhərinin sosial və iqtisadi inkişafındakı xidmətlərinə görə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilmişdir. Sərəncamla aşağıdakı linkdən tanış ola bilərsiniz.

http://president.az/articles/21271

Ətrafl...

ŞAHİN MƏMMƏDOVUN İNTERAZ TELEVİZİYASINA VERDİYİ MÜSAHİBƏ.

“İQTİSADİ İNKİŞAF ÜÇÜN ƏLAVƏ İMKANLAR YARANIR”

ŞAHİN MƏMƏDOV MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRƏ TİBB MƏNTƏQƏSİ AÇDI

Qartal Tikinti Firmasının Prezidenti, laçınlı tanınmış iş adamı, xeyriyyəçi Şahin Məmmədovun şəxsi təşəbbüsü və vəsaiti hesabına tikilən yeni bina, müasir tələblərə uyğun olmaqla yüksək zövq və dizaynla inşa edilib.

Ətrafl...

LİSENZİYA ALAN İŞ ADAMLARININ ÇƏTİNLİYİ ARXADA QALIB.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış Fərmanla lisenziyaların sayının minimuma endirilməsi, lisenziya verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı bütün lisenziyaların İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən “ASAN xidmət” mərkəzlərində verilməsi nəzərdə tutulub.

Ətrafl...

MƏHƏBBƏT KAZIMOVUN QARTAL TİKİNTİ FİRMASINDA ANIM MƏRASİMİ.